محمد خشنودی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۷/۰۷/۲۷
تاریخ وفات: ۱۳۸۶/۱۱/۰۹
محل وفات: مجتمع مس سرچشمه، کرمان، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

از پژوهشگران و استادان رشته‌های مهندسی شیمی و پتروشیمی ایران

علت وفات

بیماری

سکته قلبی

مطالعه بیشتر