محمد قریب (پدر طب کودکان ایران)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۸۸/۰۴/۱۴
تاریخ وفات: ۱۳۵۳/۱۱/۰۱
محل وفات: بیمارستان مرکز طبی کودکان، تهران، ایران
محل دفن: گورستان شیخان، قم، ایران


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

از نخستین پزشکان متخصص طب اطفال و بنیان‌گذار دانش نوین پزشکی کودکان در ایران

علت وفات

بیماری

سرطان مثانه

مطالعه بیشتر