عبدالله بوتیمار


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۰/۱۰/۲۸
محل وفات: بیمارستان فیروزگر، تهران، ایران
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر سینما و دوبلور

علت وفات

بیماری

سکته مغزی

مطالعه بیشتر