بلوس بیت یونان (خشایار)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۵
تاریخ وفات: ۱۳۸۱/۱۰/۲۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر سینما

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر