مهدی سمسار


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۷/۱۲/۲۵
تاریخ وفات: ۱۳۸۱/۱۰/۲۵
محل وفات: بیمارستان تیه، حومه پاریس، فرانسه
محل دفن: مون‌پارناس، پاریس، فرانسه


دلیل شهرت

روزنامه/خبر نگار

مترجم و روزنامه‌نگار، دکترای روزنامه‌نگاری از انیستیتو «فرانس دوپرس» دانشگاه پاریس

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر