قربان‌محمد بهادری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

کشتی‌گیر

علت وفات

کهولت سن