فریده صابری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۷/۰۸/۱۸
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر

علت وفات

بیماری

سرطان

مطالعه بیشتر