میرزا محمدتقی‌خان فراهانی (امیرکبیر)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۱۸۶
تاریخ وفات: ۱۲۳۰/۱۰/۲۰
محل وفات: باغ فین، کاشان، ایران
محل دفن: در اتاقی که در آن به سوی صحن امام حسین باز می‌شد، کربلا، عراق


دلیل شهرت

سیاستمدار

یکی از صدراعظم‌های ایران در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار، بنیان‌گذار دارالفنون، انتشار روزنامهٔ وقایع اتفاقیه

علت وفات

قتل/ترور

امیرکبیر پس از این‌که با دسیسهٔ اطرافیان شاه از جایگاه خود برکنار و به کاشان تبعید شد، در حمام فین به دستور ناصرالدین‌شاه به قتل رسید.

مطالعه بیشتر