غلامرضا یزدانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۴۰/۱۰/۱۸
تاریخ وفات: ۱۳۸۴/۱۰/۱۹
محل وفات: روستای آيدملو از بخش بكشلوچای، ارومیه، ایران
محل دفن: گلستان شهدا در تخت فولاد اصفهان، ایران


دلیل شهرت

نظامی

سرتیپ پاسدار، فرمانده‌ توپخانه‌ نیروی زمینی سپاه

علت وفات

تصادف/سانحه

سانحه سقوط هواپیمای داسو فالکن ۲۰ در نزدیکی ارومیه بیشتر بدانید ...

مطالعه بیشتر