احمد کاظمی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۷/۰۴/۰۱
تاریخ وفات: ۱۳۸۴/۱۰/۱۹
محل وفات: روستای آيدملو از بخش بكشلوچای، ارومیه، ایران
محل دفن: گلستان شهدا در تخت فولاد اصفهان، ایران


دلیل شهرت

نظامی

سرتیپ پاسدار، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران

علت وفات

تصادف/سانحه

سانحه سقوط هواپیمای داسو فالکن ۲۰ در نزدیکی ارومیه بیشتر بدانید ...

مطالعه بیشتر