ناصر گیوه‌چی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۱/۰۸/۲۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۲/۲۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

کشتی‌گیر

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر