ابولفضل انوری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۶/۱۱/۲۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

کشتی‌گیر

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر