سید محمد حسینی شاهرودی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۴/۰۹/۰۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
محل وفات: بیمارستان پیامبران، تهران، ایران
محل دفن: حرم حضرت معصومه، قم، ایران


دلیل شهرت

عالم دینی

از مراجع تقلید شیعه

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر