جواد رهبر سعادتی (میرزا جواد تبریزی)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۵
تاریخ وفات: ۱۳۸۵/۰۸/۳۰
محل وفات: قم، ایران
محل دفن: حرم حضرت معصومه، قم، ایران


دلیل شهرت

عالم دینی

از مراجع تقلید شیعه

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر