سید مرتضی شریف عسکری (علامه عسکری)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۳/۰۲/۱۳
تاریخ وفات: ۱۳۸۶/۰۶/۲۵
محل وفات: بیمارستان میلاد، تهران، ایران
محل دفن: حرم حضرت معصومه، قم، ایران


دلیل شهرت

عالم دینی

پژوهشگر تاریخ اسلام و حدیث‌شناس و رئیس دانشگاه اصول دین

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر