سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۷۶/۰۴/۳۱
تاریخ وفات: ۱۳۶۹/۰۶/۰۷
محل وفات:
محل دفن: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، خیابان ارم، قم، ایران


دلیل شهرت

عالم دینی

فقیه و مرجع تقلید شیعه

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر