علی‌پناه اشتهاردی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۶/۰۱/۰۱
تاریخ وفات: ۱۳۸۷/۰۴/۱۸
محل وفات: مدرسه فیضیه، قم، ایران
محل دفن: حرم حضرت معصومه، قم، ایران


دلیل شهرت

عالم دینی

از فقها و مدرسان حوزه علمیه قم

علت وفات

بیماری

عارضه قلبی (بین نمازهای مغرب و عشا در مدرسه فیضیه)

مطالعه بیشتر