سید محمدتقی خوانساری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۶۷
تاریخ وفات: ۱۳۳۱/۰۶/۰۶
محل وفات: همدان، ایران
محل دفن: حرم فاطمه معصومه، قم، ایران


دلیل شهرت

عالم دینی

فقیه و مرجع تقلید شیعی

علت وفات

بیماری

بیماری گوارشی و قلبی

مطالعه بیشتر