احد گودرزیانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۴۸
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۰۹/۲۹
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

نویسنده، پژوهشگر و روزنامه‌نگار، از چهره‌های ادبیات مقاومت در ایران

علت وفات

بیماری

گرفتگی قلب

مطالعه بیشتر