مصطفی شرکا


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: نا مشخص
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

بازیکن و مربی پیشین تیم فوتبال استقلال

علت وفات

بیماری

سکته قلبی