بیژن پیرنیا


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: نا مشخص
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

نخستین گوینده برنامه کودک و خردسال رادیو ایران

علت وفات

بیماری

سکته قلبی و سرطان