ابوالحسن اعلمی اشتهاردی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: نا مشخص
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

عالم دینی

از شاگردان آیت الله العظمی بروجردی (ره) و امام خمینی (ره)، پدر شهیدان محمدباقر و مهدی اعلمی

علت وفات

بیماری

بیماری ریوی