مظفرالدین شاه قاجار


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۳۲/۰۱/۰۳
تاریخ وفات: ۱۲۸۵/۱۰/۱۲
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: کربلا، عراق


دلیل شهرت

مسئول حکومتی

پنجمین پادشاه ایران از دودمان قاجار

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر