مصطفی موسوی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۴۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

مجری و تهیه‌کننده برنامه‌های تلویزیونی

علت وفات

بیماری

ایست قلبی