علی محمد کاردان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۶/۰۱/۰۱
تاریخ وفات: ۱۳۸۶/۱۰/۰۶
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

متخصص تعلیم و تربیت و روان‌شناس. او در سال ۱۳۸۲ به عنوان چهره ماندگار در رشته روان‌شناسی و علوم تربیتی انتخاب شد

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر