سید قاسم موسوی قهار


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
محل وفات: بیمارستان توس، تهران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

مناجات‌خوان، دعاخوان، مداح و شاعر. اولین دعای سحر ماه رمضان را بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ایران وی خواند

علت وفات

بیماری

سرطان حنجره

مطالعه بیشتر