سید حسن میرخانی (سراج الکتاب)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۱
تاریخ وفات: ۱۳۶۹/۰۹/۰۵
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

از خوشنویسان و نستعلیق‌نویسان معاصر و از بنیانگذاران انجمن خوشنویسان ایران بود. او از استادان صاحب سبک در نستعلیق معاصر ایران به شمار می‌رود

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر