غلامحسین درویش طالقانی (درویش خان)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۵۱
تاریخ وفات: ۱۳۰۵/۰۹/۰۲
محل وفات: بیمارستان نظمیه، تهران، ایران
محل دفن: گورستان ظهیرالدوله، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

از هنرمندان نامی و استادان موسیقی سنتی ایرانی در اواخر دوره قاجاریان

علت وفات

تصادف/سانحه

ضربه مغزی ناشی از تصادف خودروی فورد با درشکه اش

مطالعه بیشتر