علیرضا یلدا


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
محل وفات: بیمارستان دی، تهران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

پزشک و عضو فرهنگستان علوم پزشکی، استاد بیماری‌های عفونی، وی در نخستین همایش چهره‌های ماندگار ۱۳۸۱ به عنوان چهره ماندگار در رشته پزشکی (بیماریهای عفونی) معرفی شد

علت وفات

بیماری

مشکلات قلبی

مطالعه بیشتر