سید مجدالدین میرفخرایی (گلچین گیلانی)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۸۸/۱۰/۱۱
تاریخ وفات: ۱۳۵۱/۰۹/۲۹
محل وفات: لندن، انگلستان
محل دفن: گورستان پاتنی ویل (Putney Vale Cemetery)، لندن، انگلستان


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر و پزشک (سراینده شعر باز باران با ترانه ...)

علت وفات

بیماری

سرطان خون

مطالعه بیشتر