محمد مفتح


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۷/۰۳/۲۸
تاریخ وفات: ۱۳۵۸/۰۹/۲۷
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: حرم فاطمه معصومه، قم، ایران


دلیل شهرت

عالم دینی


علت وفات

قتل/ترور

هنگام ورود به دانشگاه تهران توسط گروه فرقان هدف گلوله قرار گرفت و به همراه دو محافظش در مقابل دانشکده الهیات دانشگاه تهران با رگبار گلوله کشته شد

توضیحات و جزئیات بیشتر

در جمهوری اسلامی ایران روز شهادت وی در ۲۷ آذر به روز وحدت حوزه و دانشگاه مشهور است.

مطالعه بیشتر