نصرالله زرین پنجه


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۸۵
تاریخ وفات: ۱۳۶۰/۰۹/۲۵
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

نوازنده تار و آهنگ‌ساز

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر