حیدر رقابی (هاله)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۰/۰۹/۱۹
تاریخ وفات: ۱۳۶۶/۰۹/۲۳
محل وفات:
محل دفن: گورستان ابن‌بابویه، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر، استاد دانشگاه، فعال سیاسی، سراینده شعر ترانه مرا ببوس با صدای حسن گلنراقی

علت وفات

بیماری

سرطان کبد

مطالعه بیشتر