ابوریحان محمد بن احمد بیرونی (ابوریحان بیرونی)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۳۵۲/۰۶/۱۳
تاریخ وفات: ۴۲۷/۰۹/۲۲
محل وفات: غزنین، افغانستان
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

دانشمند و ریاضی‌دان، همه‌چیزدان، ستاره‌شناس، تقویم‌شناس، انسان‌شناس، هندشناس، تاریخ‌نگار، گاه‌نگار، و طبیعی‌دان

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر