علی باقرزاده (بقا)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۸/۰۴/۱۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۹/۱۹
محل وفات: مشهد، ایران
محل دفن: پیرامون آرامگاه فردوسی در مقبره الشعرای توس، خراسان رضوی، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر، ادیب، نویسنده، بازرگان، نیکوکار، مقام‌دار دانشگاهی

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر