مهدی شریعت‌رضوی (آذر شریعت‌رضوی)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۱/۰۹/۱۶
تاریخ وفات: ۱۳۳۲/۱۱/۱۶
محل وفات: دانشگاه تهران، تهران، ایران
محل دفن: امامزاده عبدالله شهرری، تهران، ایران


دلیل شهرت

سایر

یکی از سه دانشجویی است که در حمله نیروهای امنیتی به دانشگاه تهران در آذر ۱۳۳۲ کشته شد. او برادر پوران شریعت‌رضوی بود

علت وفات

قتل/ترور

دانشگاه تهران

مطالعه بیشتر