حمید مصدق


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۸/۱۱/۱۰
تاریخ وفات: ۱۳۷۷/۰۹/۰۷
محل وفات: بیمارستان، تهران، ایران
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا (قطعه:۸۸ ردیف:۱۴۴ شماره:۸)، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر، حقوقدان، استاد دانشگاه

علت وفات

بیماری

سکته قلبی

مطالعه بیشتر