سید ابوالفضل میرمحمدی زرندی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

عالم دینی

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر