محمدحسین سلیمی نمین


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۳/۱۰/۰۷
تاریخ وفات: ۱۳۸۶/۱۰/۰۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

پدر دانش حل مسئله، بنیان‌گذار نوآوری نظام‌یافته(TRIZ) در ایران، مؤسس و بنیانگذار مؤسسه مطالعات نوآوری و فن‌آوری ایران

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر