محمد توکلی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۶۲/۱۲/۱۸
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

عکاس، طراح، گرافیست

علت وفات

بیماری

عارضه کبدی

مطالعه بیشتر