فیروز گوران


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

روزنامه/خبر نگار

پیش‌کسوت مطبوعات ایران، روزنامه نگاری در روزنامه‌های مهر ایران، اطلاعات، کیهان و آیندگان و همچنین سردبیری روزنامه آیندگان

علت وفات

بیماری

سرطان مثانه

توضیحات و جزئیات بیشتر

او، یکی از فعال‌ترین و پرنفوذترین اعضای سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات در پیش و پس از انقلاب ایران بود. او در این سندیکا تلاش بسیاری برای مقابله با سانسور در ایران و دفاع از حقوق صنفی روزنامه‌نگاران ایفای نفش اساسی کرد. گوران و عمید نائینی با بسته‌شدن سندیکای نویسندگان، در آغاز دهه ۱۳۶۰ (خورشیدی) تلاش کردند "انجمن روزنامه‌نگاران دموکرات ایران" را به جای آن برپا کنند که به سرانجام نرسید.

مطالعه بیشتر