رضا مقدسی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۴۶
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۱۱/۱۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

روزنامه/خبر نگار

فعالیت در بخش‌های مختلف تحریریه صدا و سیما، مدیرمسئول روزنامه بین‌المللی تهران تایمز، مدیرعامل خبرگزاری مهر و ...

علت وفات

بیماری

سرطان روده