رجب (فرهاد) ابراهیمی كورعباسلو


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۴/۰۸/۰۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر و ترانه سرای موسیقی سنتی آذربایجان

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر