مهین (مهین دخت) عظیما


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۸/۰۹/۲۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
محل وفات:
محل دفن: پیکر عظیما در کنار همسرش و در مقابل قطعه نام‌آوران به خاک سپرده شد.


دلیل شهرت

هنرمند

نقاش، سبک او نقاشی پشت شیشه (ویترای)

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر