محمدرضا مهدوی کنی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۰/۰۵/۱۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹
محل وفات: بیمارستان رجایی
محل دفن: آرامگاه شاه عبدالعظیم


دلیل شهرت

سیاستمدار

نخست وزیری پس از ترور محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر، سومین رئیس مجلس خبرگان رهبری، روحانی شیعه، دبیر کل جامعه روحانیت مبارز (مهم‌ترین حزب اصول‌گرای ایران)، رئیس دانشگاه امام صادق و استاد درس اخلاق اسلامی این دانشگاه

علت وفات

بیماری

عارضه قلبی

مطالعه بیشتر