کمال مشحون


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: نا مشخص
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

بازیکن بسکتبال و رئیس فدراسیون بسکتبال

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر