محمّدحسن حجّتی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر، نویسنده

علت وفات

بیماری