زبیده (شبنم) جهانگیری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
محل وفات: تهران
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر، هنرپیشه، نویسنده و ویراستار

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر