رامین پاشایی فام


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۱۲/۲۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۰۴/۲۸
محل وفات: تهران
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

اقتصاددان، بانکدار و مدیر ارشد اجرایی، مدیر عامل بانک کارآفرین

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر