امیراصلان افشار قاسملو


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۸/۰۸/۳۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۰۸/۱۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

دیپلمات سابق و نمایندهٔ پیشین مراغه در دوره‌های نوزدهم و مجلس شورای ملی

علت وفات

بیماری

سرطان معده و عوارض ناشی از کهولت سن

مطالعه بیشتر